.......                        ..................................................................................................................................... . 015 219 19 00 ...... . info@bayense.nl

Realty House Child
Verkooptraject

Stap 1: intake en vraagprijs bepalen

Nadat in het eerste gesprek de wensen van de cliënt duidelijk zijn geworden moet de vraagprijs worden vastgesteld. Dit volgt uit de beoordeling van de woning maar ook uit specifieke wensen ten aanzien van snelheid en opbrengst. Soms zijn er factoren die vertragend werken, zoals het opzetten van een v.v.e. voor verkoop. (het ontbreken van een werkzame v.v.e. kan een hinderpaal vormen voor de financiering van de koper). Soms moet nog een bouwkundige keuring plaatsvinden en soms moet de woning eerst grondig worden opgeruimd of zelfs opgeknapt worden.

 

Stap 2: publiciteitsplan opstellen

Er moet een keuze gemaakt worden wat voor verkoopstrategie precies zal worden gevolgd. Ook dat hangt weer af van de wensen van de cliënt en de marktsituatie. Er zijn vele mogelijkheden: Funda, social media, de Bayense site, huis-aan-huis bladen, dagbladen, regionale t.v. zenders met hun reclamekanalen. Een bord in de tuin? Of juist niet? Er moeten brochures worden gemaakt en een presentatie voor de etalage. De meeste dingen zijn inbegrepen in het honorarium maar niet alles.

 

Stap 3: de woning verkoop gereed maken

De eerste indruk is altijd belangrijk. De woning moet zijn opgeruimd, kranen kunnen beter niet lekken en deuren niet klemmen.  Misschien moet links of rechts iets worden “opgefrist”. Haal bloemen in huis en maak de tuin netjes. Vanzelfsprekend geven wij u een goed advies over hoe de woning optimaal tot zijn recht zal komen. Meestal kunt u dat zelf maar soms is meer nodig. In dat geval hebben wij een verkoopstylist en een klusjesman klaar staan. Vervolgens kan de woning professioneel worden gefotografeerd worden en maken wij de passende teksten en de brochures. Als alles gereed is kan de woning “op de markt” worden gebracht: melding NVM, Funda, Bayense website en Facebook. Ook kunnen nu desgewenst de borden worden geplaatst en wordt er een etalagepresentatie gemaakt.

 

Stap 4: bezichtigingen

Wij doen graag de bezichtigingen. Dat kan overdag maar ook, in overleg met u, ‘s-avonds en in het weekend. We koppelen met u terug hoe het is geweest en welk beeld wij hebben gekregen. Potentiële kopers worden na verloop van tijd na gebeld om te vernemen wat zij vonden van de woning. U hoeft niet aanwezig te zijn bij een bezichtiging maar het mag wel.

 

Stap 5: onderhandelen

Niet iedereen is een geboren verkoper! Wij zijn er misschien niet voor geboren maar we hebben het gedegen geleerd. Profiteer van onze ervaring om de onderhandeling te voeren.  We kennen alle voetangels en klemmen en wij behartigen UW belang. U hoeft niet bang te zijn dat u alles hiermee uit handen geeft: u beslist uiteindelijk. Wij bespreken iedere stap met u in het onderhandelingsproces en letten erop dat er niet alleen een goede prijs wordt gerealiseerd maar dat ook de overige voorwaarden die de koper stelt passen bij wat u wilt.

 

Stap 6: de koopovereenkomst en verdere afwikkeling

Als de koper is gevonden en de onderhandeling is gevoerd dan moet alles worden vastgelegd. De koopovereenkomst voor woningen is verplicht schriftelijk en de koop is pas echt gesloten als verkoper en koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle afspraken goed worden vastgelegd. Vervolgens zorgen we dat de koopovereenkomst bij de notaris wordt ingediend en dat alle termijnen die in de koopovereenkomst worden genoemd (ontbindingen) worden bewaakt. Dit is altijd een spannende tijd: eerst mag de koper zonder meer ontbinden tijdens de wettelijke termijn van 3 dagen na ontvangst van de getekende koopovereenkomst, vervolgens moet er gewacht worden of koper een financiering krijgt en dit kan worden gedwarsboomd door een bouwkundige keuring die te negatief is of door een taxateur die lager taxeert dan voor de financiering nodig is.

 

Stap 7: naar de notaris

De laatste stap is het ondertekenen van akte van levering bij de notaris. Wij zorgen ervoor dat de woning van te voren door koper kan worden geïnspecteerd en dat de meterstanden van de nutsvoorzieningen worden genoteerd. Wij controleren het concept van de akte van levering voor u alsmede de notariële afrekening. Ons principe is dat we onze cliënt, u dus, altijd begeleiden naar de notaris. Maar soms kiest een koper een notaris die eenvoudig te ver weg is. In dat geval adviseren wij u om een notariële volmacht te ondertekenen.  En is het verkoopproces afgerond. Gefeliciteerd! En natuurlijk blijven wij voor u klaar staan mocht u nog vragen hebben,  hulp nodig hebben bij het een of het ander of van een andere dienst gebruik willen maken.

Login

Registratieformulier